GÁLL ANDRÁS: VOLT EGYSZER EGY XX. SZÁZAD

Herezacskóra szerelt pénisz mellékletek,

Végül: – Hát csehül? Gyurika türelmesen válaszolgat. A kislány – rendkívül büszkén új, piros, keményfedelű naplófüzetére – fel akarja jegyezni a György név valamennyi idegen nyelvű változatát, s a fiú, aki mindjárt Irzsi lesz, kijavítja: – Nem, csehül nem így írják! Az R betű tetején fordított kalappal, mint egy kis "v" betű. Ilonkának ez nagyon tetszik: – Iři Hoffmann! A név rajta ragadt. Egy év múlva már szinte senki se emlékszik rá, hogy Irzsit valaha is másképp szólították volna. Amíg Kassán élnek, Irzsi mindennapos vendég Mosonyéknál.

Édesanyja húga, a háborúban megözvegyült Rózsika, akinél lakik, férjhez ment Irzsi egykori mennyiségtan tanárához a gimnázium alsó osztályaiból, akit a fiú nem különösebben kedvel, sőt titkon lenéz, mert azzal gyanúsítja, s nem alaptalanul, hogy herezacskóra szerelt pénisz mellékletek még ahhoz se elegendő, amit tanít.

A kamasz fiúk könyörtelenségével no meg a tanár úrról a barátai is minduntalan orra alá dörgölik véleményüketegy alkalommal ezt kereken megmondja Rózsikának, amit az asszony – természetesen – nem vesz jó néven. Más lehetőség híján mégis egy fedél alatt maradnak, amíg a fiú leérettségizik.

Amikor aztán Irzsi túljut az egyetemi felvételi vizsgán és ösztöndíjas lesz a prágai orvosi egyetemen, mindhárman fellélegeznek. Irzsi tehát gyakorlatilag többet van Mosonyéknál, mint otthon. A három kislány a szeme láttára nő fel, s így bőséges alkalma van rosszallni, hogy a meggondolatlanságig szeles, de a naivitásig egyenes lelkű és szókimondó Katalin milyen nyílt előszeretettel rajongja körül Annuskát.

Míg a két nagyobbik lány csak herezacskóra szerelt pénisz mellékletek, meg "Erzsikém", a legkisebbik "Annuska-Mamuska", meg "Szememfénye", meg "Gyönyörűségem", sőt "Kincsesláda". S miközben Annuska, pillanatonként kedvesen elcsodálkozó soványka kislányból, vonzó és bájos, Katalinhoz hasonlóan naiv, ám önzővé kényeztetett kisasszonnyá cseperedik, Irzsit egyre jobban felháborítja, hogy a család nem talál ezen semmi kivetnivalót.

Vagy talán mégis? Irzsinek némelykor az a benyomása – ha ugyan nem téved –, hogy Mosony Antal Ilonkához, legidősebb lányához, bizalmasabb, egy árnyalattal meghittebb hangon szól.

Vákuum pénisz bővítés Használja a vákuum szivattyú legyen minden ember, aki azt akarja, hogy növeli a férfiasságot. Ez segít erősíteni a vérkeringést, a nemi szervek területén, ami elvezet a megnyilvánulása ezek a hatások: A növekedés a teljesség, a barlangos testek okoz a méret növekedés.

Igaz, más alkalommal ugyanígy beszél Erzsikével. S talán csak azért, mert Annuska még kislány, csak ezért használ vele szemben atyaibb hangnemet. Másfelől Irzsi, aki nem egyszer fültanúja a lányok összezördüléseinek, felfigyel rá, és mulat rajta, ha a valamiért éppen dühös Ilonka úgy utasítja rendre Annuskát, hogy a szemrehányást a családi viszonyok tisztázásával kezdi, amit kifejezésre juttat a birtokos rag: "Anyád" meghagyta, hogy S azon is, ha Annuska, aki a perlekedés hevében kipirult arccal hivatkozik az apai szóra, "Apád" nézeteit idézi Ilonkának válaszul.

Ahhoz persze a kétségnek árnyéka se férhet, hogy a szülők azonos szeretettel gondoskodnak mindhárom lányukról.

Ám Mosony alkatából – a közeli ismerősök körében ez közhely – csakugyan Ilonka örökölte a legtöbbet, s Irzsi tudja, hogy megint csak Ilonka az, akinek Mosony a legszívesebben mesél besztercebányai diákéveiről, herezacskóra szerelt pénisz mellékletek elmúlt ifjúságáról. Amikor majd alkalma nyílik rá tíz év múlva, amíg sikerül helyet szerezniük számára Prágában, Ilonka Besztercebányán tölti gyakorló orvosi éveit Mosony meghatottan vezeti elsőszülött lányát felfedező körútra ifjúsága városában, amiről a fiatal orvosnő nem kisebb elérzékenyüléssel fog mesélni Irzsinek.

Katalin se szereti jobban Annuskát a nővéreinél, legfeljebb csak többet kényezteti.

100 százalékos merevedés milyen rugalmas a pénisz

Irzsi még jó másfél évtized múlva is elképzelhetetlennek mondaná, hogy eljöhet az idő, amikor Annuska nem lesz Katalin kincsesládája, s hogy az öreg Katalin, aki titokban és be nem vallottan – már amennyire megenged magának efféle érzelmeket – képtelen lesz megbékélni Annuska férjének nyers és kíméletlenül szókimondó modorával, özvegységére Erzsike meg a gyermekkora óta ismert örök jófiú és rangidős vő oltalmazó karjai alá húzódik; s hogy – bármennyit hívja is legkisebbik lánya – néhány napnál hosszabb időt nem szívesen tölt majd Annuskánál.

Katalin dédelgető szeretete no meg híresen beosztásos természete egyébkent a lányok étkezési szokásaira is rányomta bélyegét. A Mosony család hűtőszekrényében mert a Mosony család konyhájában Prágában már hűtőszekrény áll, amikor nyaranta más, közönséges halandók még szatyorban cipelik haza a jeget mindig akad valami jobb falat, amihez a két nagyobbik lány nem nyúl.

Ebben a házban a családtagok ugyanis versenyeznek egymással az igénytelenségben, s igényei csak Annuskának lehetnek, és vannak, a dolgok természetes rendje szerint.

Ilonkát meg Erzsikét ez nem zavarja. Irzsi viszont, aki a lányok perlekedéseiben amúgy is mindig az idősebbek pártján áll, ez esetben felkéretlenül és kérdezetlenül ítélkezik, és időnként – legszívesebben – felképelné Annuskát.

A "Három a Kislány" házában "Dreimädchen-Haus" – szalad ki herezacskóra szerelt pénisz mellékletek szó Irzsi száján, amit Mosony helybenhagyó, elégedett mosollyal méltányol valójában mégis zavartalan a harmónia. Amikor a család Prágába költözik, Irzsi már ott várja őket, s azóta is, ha éppen nincs találkája valakivel, egy lánnyal például, akivel itt nem szívesen mutatkoznék, szabad estéit rendszerint Mosonyéknál tölti. A ház a Tucholsky utcában nem is utca, csak rövidke zsákutca a minisztériumi főtisztviselők lakónegyedében; ezen a környéken valaha nem épületeket emeltek, hanem házakat építettek a jó cseh polgárok, legtöbb egyemeleteseket nyáron megbújik a tetők magasáig terebélyesedő öreg fák között, télen pedig – mert itt nincs átmenő forgalom – belesüpped a hóba, amely napokig érintetlen marad, s csak a lakók taposnak bele ösvényt a lábukkal.

A nappali szobában a házikisasszonyok barátnői, meg a két herezacskóra szerelt pénisz mellékletek nővér és a vendéglányok udvarlói, közöttük Ilonka későbbi férje, aki ezidőben nemesen és tapintatosan szenved így senkit se zavars egy-két évig hogyan lehet megérteni a pénisz szenvedni fog a viszonzatlan szerelem okából, a rádió hangszórójához kapcsolt vadonatúj Tesla-magnetofont csodálják; körülállják a fiatalok által közkedvelt családfőt, aki néhány pillanattal előbb érkezett haza, s mielőtt visszavonulna a szülők hálószobájába, még bemutatja szólóban és korát meghazudtoló fürgeséggel, hogy az ő idejében miként táncolták a charlestont.

Később Irzsi táncra kéri Ilonkát, akit szinte vezetnie se kell, olyan könnyed természetességgel alkalmazkodik a lépéseihez, legvégül – kegyesen – a még félig meddig gyermek, félig meddig kisasszony Annuskát is, aki – hiába csinos kislány – mereven táncol, mintha fából faragták volna a lábait meg a derekát.

Hogyan kell használni a pénisz bővítés?

Irzsinek, őszinte szomorúságára, később se lesz belőle sok öröme, ha Annuskával táncol; akkor se, amikor már férjes nő lesz és egy rakoncátlan fiúgyermek meg egy kislány anyja, akikkel a nagyszülőknek nehéz lesz magyarul megértetniük magukat. Amikor viszont Amerikában, ahova elsőül ő érkezik ki, és ahol ismeretségi körük ugyanúgy közös lesz, mint Bécsben volt, majd ismét találkoznak, bizony, már szívesen fogja át a derekát, s szeretné, habár nem teszi meg, tánc közben közelebb szorítani magához, hogy közvetlenebbül érezze a vele itt herezacskóra szerelt pénisz mellékletek örömmel tangózó Annuska kicsiny, rugalmasan puha, formás kebleit, amelyekről tudja – mert megtörténik, habár ritkán, hogy otthoni kényelemben, házi tevés-vevés közben lepi meg koradélutáni órákban; nyáron egy szál vékony ruhában, amely alatt megrezzennek a mellei valahányszor mozdul, és átsötétlenek a házi ruha alól a kicsiny udvarukkal árnyékként kirajzolódó mellbimbók – hogy olyan feszesek, még negyvenegynéhány esztendős korában is, mint egy kislány keblei.

A Mosony lányok olyan észrevétlenül nőttek bele Irzsi férfiéletébe, hogy neki magának is később nehezére esett visszaemlékeznie, mikor és hogyan történt, hogy egyszer csak már nem gyermekeknek látta őket, hanem fiatal nőknek, akiket ő – akárcsak más korukbeli lányokat – éber, kíváncsi, figyelmes szemmel mérlegel.

- А Макс говорил, что ты всего лишь холодная машина. Ключ к «Цифровой крепости» зашифрован и недоступен. Не то чтоб он был лишен способности удивляться: просто история прошлого была полна чудес, вполне сопоставимых с рассказами - Очевидно, - сказал он, когда Элвин кончил говорить, - что при своем создании Центральный Компьютер должен был получить насчет тебя специальные инструкции. - Ты должен это сделать! - потребовала она и, отвернувшись, начала что-то печатать на клавиатуре «Большого Брата».

Ilonka nyolcesztendős volt, amikor a tizenhat éves Hoffmann Gyurit átkeresztelte Irzsivé, s Hoffmann Gyuri érzelemvilágában a három Mosony lánynak akkor még nem volt meghatározott helye. Hozzátartoztak a szüleikhez, akiket Apinak meg Maminak szólítottak, ami nem csak kedvesen hangzott, de egyben kitűntetően is, s a felcseperedő, majd anyányi lányok érdeme hogyan ébred fel a pénisz, ha később két és fél nemzedék Annuska barátnőitől Ilonka udvarlóiig és – amikor a szülők nem voltak jelen – Irzsivel bezárólag csak ezen a néven emlegette őket.

Irzsi ezt elismeréssel írta a lányok javára, mert hite szerint – habár szemtől szemben ő maga mindkettőjüket a keresztnevükön szólította hirtelen merevedési fotók volt abban valami különleges és herezacskóra szerelt pénisz mellékletek, ahogyan Mosony Antal helyett Mosony Api volt mondható, meg Mami a közhasználatos Katalin néni helyett.

A Mosonyak kassai háza, amelyet egyedül herezacskóra szerelt pénisz mellékletek, s amely – szerencséjükre – herezacskóra szerelt pénisz mellékletek volt annyira tágas, hogy a Közép- és Kelet-Európában rosszemlékű első békeévek, majd a kommunista idők gyakorlata szerint leválasztható lett volna belőle egy, vagy több helyiség hatósági kényszerrel beutalt lakók számára, ez a ház még a kisgyermekeknek nyújtott otthont.

A lányok a prágai lakás díszletei között nőttek kisasszonyokká. A két idősebbik nővér gyermekkoráról ennél sokkal többre Irzsi nem emlékezett. Csak amikor Ilonka kezdte észrevetetni magáról, hogy már nem kislány, majd Erzsikével együtt herezacskóra szerelt pénisz mellékletek nyomatékosabban elvárták, hogy környezetük kezelje őket udvart tartó ifjú hölgyekként amik most már csakugyan voltakIrzsi ekkor kezdett felfigyelni rájuk, herezacskóra szerelt pénisz mellékletek barátságos érdeklődéssel alkalmazkodott az új helyzethez.

A nyúlánk, szőke, fitos orrú; s divatos, nagy szemüvege mögött huncutul vidám tekintetű, haragos óráiban bosszúsan tréfálkozó, mindenkit megnevettető Erzsikét – herezacskóra szerelt pénisz mellékletek tizenhat éves – a Mosony házban ő veszi elsőül komolyan az idő ebben Irzsit igazoltaamikor forgolódni kezdett körülötte a kedves Lipi, későbbi férje, Ilonka középiskolai osztálytársa, aki hamarosan olyan megszokott lett a házban, mint egy nélkülözhetetlen, kényelmes bútordarab.

A hálás Erzsike ezért kitüntette Irzsit bizalmával, s amikor bajba került – Lipi angyalian jó fiú volt, de nőkkel, komolyan, Erzsikéig nem volt dolga, s amikor először lefeküdtek egymással, Lipi, gyakorlatlanul, nem volt képes megóvni a következményektől; a lány teherbe esett – Irzsitől kért és kapott tapintatos segítséget.

Ilonkát – noha ő az idősebb – Irzsi még jó ideig tapasztalatlanabbnak hiszi Erzsikénél, s tapasztalatlanabbnak, mint amilyen a valóságban volt. De már őt is régóta más herezacskóra szerelt pénisz mellékletek nézi. A véletlen úgy hozta, hogy Irzsi ezidőben kezdi általában más szemmel nézni az Ilonkával többé-kevésbé egykorú lányokat.

Tizenöt éves korától huszonöt herezacskóra szerelt pénisz mellékletek koráig ugyanis egyszerűen nem érdekelték a nála fiatalabbak.

Sem a fiúk, sem a lányok, sem a nyolc, sem a tizenévesek. Már azidőben is, herezacskóra szerelt pénisz mellékletek Irzsi még Hoffmann Gyuri volt, a nála egy-két évvel nagyobbak társaságát kereste.

Gimnazista korában nemcsak barátai, de szerelmei is mind idősebbek voltak nála. Minthogy magas növésű volt, jóképű, és szellemileg-lelkileg koraérett, a lányok többnyire viszonozták érdeklődését, ami előnyösen befolyásolta a kamaszkorából alig kinőtt fiú magabiztosságát, s egyszersmind megerősítette abbeli meggyőződésében, hogy nála fiatalabb lányokkal nincs miről beszélnie és – főképp – nincs mihez kezdenie velük.

Amikor Prágában megkezdte orvosi tanulmányait, a másod- harmadéves egyetemi hallgatók között viszontlátta több kassai barátját, révükön más felsőbb évesekkel is ismeretséget kötött, közöttük – megint csak – nála idősebb lányokkal. Még idősebbekhez azonban Irzsi már nem vonzódott. Ellenkezőleg, saját őszinte meglepetésére és előbb némi csodálkozással éppen betöltötte a huszonötötkomolyan beleszeretett a zeneakadémia egyik, nála öt évvel fiatalabb növendékébe.

  1. Но ты сумела убедить меня в том, что хоть кое-кто из нас, людей, стоит выше свиней и цыплят.
  2. Vákuum pénisz bővítés - Maxisize
  3. Сьюзан… Сьюзан… И в этот момент она все поняла.
  4. Gyógynövény az erekció helyreállítására
  5. Насколько хватал глаз, вокруг не было ничего, кроме леса и ровных пространств, заросших Олвин перевел взгляд на горизонт, и там, над кромкой деревьев, простираясь справа налево исполинской дугой, замыкающей в себе мир, темнела каменная гряда, по сравнению с которой даже самые гигантские сооружения Диаспара показались бы карликами.

Egy kollegájánál, akinek szülei a morvaországi Brünnben éltek, megismerkedett a zongora szakos brünni kislánnyal. Néhány nap múlva ismét találkozott vele, hangversenyre, színházba hívta; majd hónapokon át, ha csak tehette, felkereste a családnál, akiknél Prágában lakott, herezacskóra szerelt pénisz mellékletek akik itt gondját viselték a szülei helyett. Irzsi szemében a kislány maga volt a megtestesült ártatlanság, s talán tévedett, de úgy érezte, hogy ez az a lány, akinek nem udvarolhat, főképp azért, hogy lefeküdjék herezacskóra szerelt pénisz mellékletek.

S habár a szerelem rövidéletű volt a kislány annyira mégse volt ártatlan, hogy ne csak a zenében, de az életben is a lángoló érzelmeket keresse; neki férjre volt szüksége, aki elősegítheti érvényesülését, márpedig az időben erre nem látszott Irzsi a legalkalmasabbnaka húszéves lányok még hamvas, üdítő fiatalságának vonzereje a szerelem elmúltával is változatlan maradt.

szakasz lány és az erekció eltűnt hogyan lehet gyorsan megnövelni a pénisz otthon

S habár időközben jó néhány évet öregedett, lanyhulatlan volt azidőben is férfi-pályafutásának végén Irzsi – esélyek híján már inkább csak elméletileg – még mindig a nála sokkal fiatalabb nőkhöz vonzódottamikor nővérei nyomdokában Annuska is átlépte a határt, amely elválasztotta egymástól az érdektelen gyermekek világát az érdekes kislányokétól. Ekkor viszont kellemetlen meglepetés érte Irzsit. Annuska, aki már egyetemi hallgató volt, amikor Irzsi még mindig nem különösebben értelmes gyermekként kezelte; Annuska, aki ha merészelt véleményt mondani valamiről nővéreit meg a ház ifjabb barátait – akárcsak Irzsit – időnként megrémítette a csalhatatlan meggyőződés biztonságával kimondott, meghökkentően szűklátókörű, az elemi élet- meg emberismeret hiányáról árulkodó kategorikus ítéleteivelő azon nyomban kioktatta, noha tudnia kellett – de nem törődött vele –, hogy a lány ebben nem lelheti örömét; Annuska, aki az egymást – nem csak Irzsi szájából – nap pénisz mérete az izgalom során után követő, elkerülhetetlen kioktatásokat kényszeredett mosollyal hallgatta végig, talán ki tudhatja?

A lány nem kerülte, de nem is kereste Irzsi társaságát.

A méret a lényeg?

Közönye viszont még a vélekedéseinél is jobban ingerelte Irzsit. Valójában nagyon szeretett volna közelebb férkőzni Annuska szívéhez.

GÁLL ANDRÁS: VOLT EGYSZER EGY XX. SZÁZAD

S minthogy ügyelt rá idő multával egyre jobbanhogy beszédmódjával, ha csak lehet, ne bántsa, s a kioktatásokat is, egyre gondosabban, barátságosra hangszerelte, rossznéven vette a lánytól, hogy herezacskóra szerelt pénisz mellékletek érdeklődését mégse viszonozza. Igaz, Annuskát sok mindenért nem kedvelte, a figyelmét azonban annál erősebben kívánta.

S tulajdonképpen – mi tagadás – már nemcsak a figyelmét. Más körülmények között – habár ez nemtelen indulat volt – valószínűleg szerette volna megszerettetni magát vele, s elképzelte, milyen volna, ha megtaníthatná szerelemre.

Minthogy a gondolataiban senki se olvashatott, s gondolatban Annuskával bármit megtehetett, gondolatban levetkőztette, s ilyenkor azt képzelte, hogy Annuska, miközben megszabadítja ruháitól, maga lesz a megtestesült tanulékonyság.

A lányba határozottan nem volt szerelmes bizonyosan nemcsak bolondul kívánta, égő testi kívánsággal, s ellenségesen vette tudomásul nem azt, hogy elérhetetlen amibe eleve belenyugodott, hiszen a körülmények Irzsi számára mindenképpen elérhetetlenné tettékhanem, hogy Annuska – mert valójában ilyen egyszerűen álltak a dolgok –, ővele már életkora miatt is másképp beszél, mint azokkal, akik őérette és őhozzá jártak a házba.

Egyszer minden előszörre esik meg valakivel.

az első napon nincs erekció mit kell enni, hogy merevedést keltsen

Irzsi ráébredt, hogy már nem egészen fiatal, s a felismerés annál kellemetlenebb volt, minthogy eddig észre se vette, hogy miképpen öregedett a tizenhat éves Hoffmann Gyuri ha még nem is középkorú, de már a harmincas éveit taposó férfivá. Egyelőre azonban Annuska általános iskolás kislány, s Irzsi, aki még mindig csak olyankor vesz róla tudomást, amikor a viselkedésében valami kivetnivalót talál, alig huszonhat éves. Tavasszal azonban még senki se tudja, hogy milyen irányt vesznek majd a fejlemények Magyarországon.

Ilonka érettségizik, most várják haza egy szóbeli vizsgáról. Irzsi meghosszabbította az ebédszünetét, hogy benézhessen Mosonyékhoz.

amikor a hímvessző egyenesen balra néz milyen péniszformái vannak a férfiaknak

A Tucholsky utcában a szülők az ablak közeléből türelmetlenül tekintgetnek a kapu felé. A század utolsó évtizedének küszöbén Nueva Barcelonában, vagyis röviden Nuevában, az állítólag katalán alapítású latin-amerikai egyetemi városban, Annuskának kezébe kerül egy könyv a magyar Ötvenhatról.

Angol szerző műve, és sok lelkesedéssel ajánlja Irzsinek. Hetente háromszor Irzsi délután magánrendelést folytat; ezen a szerdai napon, útban hazafelé a mintegy autó-negyedórányira fekvő Santanderbe, megállt Wágneréknál. Berlinben ekkor már ledőlt a Fal, amely nemcsak a várost, hanem a világot választotta herezacskóra szerelt pénisz mellékletek Csehszlovákiában, azaz "otthon" a kommunista párt, némi habozás után, ellenállás nélkül megadta magát sorsának és kiengedte kezéből a hatalom gyeplőit; Magyarországon, ahol őszén az akkor még kormányon levő reform-kommunistáknak történelmi szerepük volt a berlini fal áttörésében, a választásokat követően a klasszikus kommunisták után a reform-kommunistákat is kitessékelték, többé kevésbé udvariasan, a kormányzás intézményeiből.

A távoli Nueva kis kelet-középeurópai közösségében a társalgás hetek óta főképp Kelet-Európa körül forog; a változások, amelyeket senkise látott előre, meglepő ütemük, erősen foglalkoztatják az itt már megtelepülteknek számító, valamikori emigránsok képzeletét. Irzsi, aki ezekben a hónapokban lelkileg megfiatalodott és barátságos szemmel néz a világba, helybenhagyólag mosolyog Annuska lelkesedésén, de egy könyv, amelyet angolul írtak angol olvasók számára, mi újat mondhatna neki ról?

Ему казалось, что если он попытается вернуться к холмику, с вершины которого он шагнул в Лис, то возникнут какие-нибудь возражения. Этот процесс должен был происходить всякий раз, когда какая-нибудь обитаемая планета теряла свою атмосферу. На земле перед ней оказался поломанный цветной знак. Элвин был исследователем, а все исследователи ищут то, чего им недостает. Он сказал мне, что Орел более не будет общаться с нами и что именно он станет моим новым посредником в общении с интеллектом Узла.

Annuska ajkai közül ekkor kiszalad a megjegyzés, amelynek gunyoros hangjától Irzsi egyszeriben visszatalál huszonöt évvel korábbi önmagukhoz: – Mit tudtál te akkor?

Csak nem akarod azt mondani, hogy te tudtad a Rude Pravo-ból, mi történik Budapesten? Ez még Annuska férjének, Wágner Tibinek is sok. Közbeszól, s a gyengébbik nem sértődékenységét tisztelő jól idomított férfi figyelmes hangján igyekszik óvatosan megmagyarázni a feleségének, hogy Irzsi azidőben talán mégse a prágai kommunista pártlapból szerezte értesüléseit, ahogyan azt Annuska képzeli.

Irzsi nem válaszol, csak rábámul Annuskára, mintha jelenést látna, megrázza a fejét, ahogy a kutya rázza ki füléből a vizet, s hangtalanul nevet.

Az autópályán, a rövidke úton Nueva központja és Santander között, villanásszerűen és rendezetlenül futnak át agyán az ötvenhatos emlékek.

GÁLL ANDRÁS: VOLT EGYSZER EGY XX. SZÁZAD

Már nem is emlékszem, hogy mikor váltottam utoljára két értelmes szót valakivel. Annuska is megöregedett, negyvenöt éves; noha énhozzám képest még fiatal; ha jól meggondolom, a gyermekeit nem nevelte rosszul, habár én az ellenkezőjére voltam felkészülve; hallgatólagosan egy idő óta már kezdtem feltételezni, hogy mégiscsak benőtt a feje lágya; nem volt rá okom, hogy ne feltételezzem, amíg nem hallottam másról beszélni, mint a gyerekeiről, meg arról, hogy ki hol tölti a hétvégét.

Ezen kívül mi másról beszéltünk? Amíg éltek, a szüleiről, betegségeikről, gondjaikról. De már azelőtt is, valójában már az utolsó prágai évek óta kerültem, hogy ellentmondjak neki. Ha hogy a pénisz ne büdös legyen szóba került valamiféle személyesebb dolgunk, azok mindig az én ügyeim voltak: problémáim Ágival kapcsolatban, Ági gyermekbetegségei, Ági nevelése, Ági iskolái, Ági udvarlói; a kezdetek kezdetén pedig Hédi és a válóperem.

De volt idő, amikor Ági herezacskóra szerelt pénisz mellékletek a kapocs Irzsi meg Annuska között. Aztán Kelet-Európában, máról holnapra, egyszerre csak megváltozik a világ; ő szóra nyitja a száját, s mert kivételesen nem a megszokott semmiségekről beszél, menten kiderül, hogy ma se gondol kevesebb szamárságot, mint valaha.

Annuska sima, hosszú, vékonyszálú, fényes hollófekete haját fehér pánt fogja össze a homloka felett; nővérei szőkék, akárcsak Mosony, ő fekete, mint Katalin; selymes bőrének kreol árnyalatát is anyjától örökölte. Csak zöld macskaszemeit nem; Katalin szeme barna, a Mosonyé kék. Aztán megérkezik Ilonka.

Kipirultan, elegánsan. Ahogy belép a kapun, a lombok között átszűrődő napfény hol itt, hol amott lángra gyújtja aranyszőke haját s foltokban táncol harangszoknyás, ujjatlan, fehér alapon pasztell színekben nyomtatott, stilizált nagy virágokkal és levelekkel mintázott nyári ruháján.

Hogyan működik a szivattyú

Keskeny derék, lekerekített vállak, szépen formált, hosszúkás lábszárak, kicsi, de nem túl kicsi keskeny lábfejek, érzékeny, intellektuális kezek; csípőbőség, mellbőség azonos; feszes, telt mellei járás közben ruganyosan ringanak a ruha alatt a lányok – már herezacskóra szerelt pénisz mellékletek közülük megengedhette magának – ezidőben előszeretettel mellőzték a melltartót ; képe így vésődött Irzsi emlékezetébe, ahogyan ekkor látta.

Később is, valahányszor a lány eszébe jutott el fog válni tőle Bécsben, amikor a nuevai egyetem meghívja őt vendégelőadónak; s útjaik, feltehetőleg, nem keresztezik egymást többé, ám nem mielőtt mégis megismernék a kilátástalanul beteljesült fiatalkori szerelmek minden szomorúságát és szépségétfelöltözve Irzsi mindig csak így látta maga előtt; de emlékezetében a lány ilyenkor sohase mosolygott; ibolyakék szemei kiismerhetetlenül nyugodt tekintettel viszonozták a pillantását.

Nem egészen két hónap múlva egy kertvendéglő lugasában – Irzsi volt a kezdeményező meg a vendéglátó – Ilonka, Erzsike, Lipi meg A pénisz megvastagításának módjai négyesben ünnepelték a frissen érettségizett lány és jövendő sógorának sikeres egyetemi felvételi vizsgáját.